Vi har direkte oppgjør med Helfo.

.

Undersøkelse + 2 røntgenbilder + lett rens: 

kr. 850,00

Undersøkelse + 2 røntgenblider: 

kr. 710,00                   

Undersøkelse: 

kr. 570,00                                            

Akutt undersøkelse: 

kr. 570,00

Rensing av bakteriebelegg og tannstein: 

kr. 452,00 – 750,00 

litten fylling – middelstor fylling – stor fylling med høy kvalitet og beste materialer: 

kr. 775,00 – 1269,00 – 1550,00

,

Åpningstider :

Man – Fre kl. 08:00 – 16:00

Utvidet åpningstid etter avtale

E-post: tannlege.m.darouei@outlook.com

Adresse: Jernbanealleen 13

3210 Sandefjord

Book time via tannlege nettsiden, E-post eller ring 33462773 / for akutt time 90657812